شرکت بیات انرژی واسکلمبرجر سند تفاهم و همکاری خرید/اجاره تجهیزات, وسایل وتکنالوژی استحصال نفت و گاز را به امضا میرسانند.

جون 20 /2014 – شرکت بیات انرژی واسکلمبرجر, طی این خبر نامه از امضا قرارداد /تفاهم نامه میان بیات انرژی و شرکت محترم اسکلمبرجر خبر میدهد.

شرکت محترم اسکلمبرجربا عقد قرارداد متذکره,کلیه وسایل ,تجهیزات و تکنالوژی معاصراستخراج,استحصال و تفحص نفت و گازرا که برابربا معیارهای منطقه ی و جهانی است,با جانب شرکت بیات انرژی,کلیه وسایل و تجهیزات خویش را محض استفاده در افغانستان طی یک پلان و تفاهم مشترک طور اجاره/فروش تحت شرایط که قابل قبول برای دو طرف بوده باشد,با شرکت انرژی بیات اعلام اماده گی وهمکاری می کند.

محترم انجنیر احسان الله بیات رییس شرکت بیات انرژی ,ضمن اظهار مسرت و خرسندی وارزوی موفقیعت برای این پروژه فرمودند: من از عقد تفاهم نامه/قرارداد همکاری های دراز مدت با شرکت اسکلمبرجر احساس نهایت خرسندی و شادمانی دارم, زیرا شرکت اسکلمبرجر در اینده بسیار نزدیک مارا در قسمت مطالعه,تفحص,استحصال و تولید صنعت نفت و گاز از طریق اوردن تجهیزات ,وسایل استخراج و تولید نفت  با امکانات دست داشته خویش ما را کمک و یاری خواهد کرد.شرکت بیات گروپ منحیث یک شرکت پیشتاز و کوشا برای همکاری همیشه گی در کنار دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده وهمواره کوشیده تا در همکاری و ایجاد فرصت های شغلی برای مردم شریف , نجیب و زجر کشیده افغانستان ,از هیچ نوع تلاش های ارزنده و مخلصانه دریغ نورزد,به سلسله همان کمک ها و همکاری ها با مردم و دولت جمهوری اسلامی افغانستان ,بیات انرژی در پی ایجاد فرصت های کاری برای قشر بیکار در  جامعه و بهبودی ,رشد و انکشاف اقتصاد مردم ما از طریق عقد قرارداد / تفاهم نامه ی با شرکت محترم اسکلمبرجر که طی ان شرکت متذکره در فراهم سازی زمینه انتقال وسایل , تجهیزات و تکنالوژی همراه با نیرو کار در جهت استخراج,استحصال,تولید و بهره برداری نفت و گاز برابربا معیار های جهانی است ,ما را یاری می رساند,شرکت بیات انرژی در زمینه های فوق همکاری ,فنی وتخنیکی در استخراج نفت و گاز, به صورت امن و عاری از هر نوع خطر برای اهالی و مردم محل / منطقه های نفت خیز در ولایات و صفحات شمال دولت جمهوری اسلامی افغانستان کمک و همکاری خواهد کرد.ما در این فرصت استثنایی و مغتنم تلاش داریم ,تا از این رهگذر زمینه هر چه بیشتر اشتغال و کارافرینی را در بازار کار برای شهروندان و مردم افغانستان ایجادنموده, و با بهره گیری از منابع سرشار و غنی ذخایر زیر زمینی از طریق خود مردم افغانستان.توسط مردم افغانستان.برای خود مردم افغانستان زمینه رفاه و اسایش را از طریق کار افرینی و اشتغال درازمدت به ویژه اهالی محل را فراهم نموده باشیم,و از این طریق مصدر خدمت هر چه بیشتربرای این ملت ستم کشیده شده باشیم.

شرکت بیات انرژی

شرکت نفت و گاز بیات انرژی وبیات گروپ که یک شرکت مصمم و پرکار در قسمت تفحص,استحصال وتولید نفت و گاز میباشد , در زمینه های سرمایه گذاری های بزرگ در حوزه نفت وگاز از تجربه کافی برابر با استندارد ها ی جهانی نیز برخوردار است .

همچنان شایان ذکر است, که شرکت بیات گروپ در ساختار,ارتقا و ظرفیت سازی ,تیم مدیریتی شرکت بیات انرژی با ظرفیت بالا ,با همکاری نزدیک شرکت ها و تصدی های با تجربه ,پیشتاز و معتبر بین المللی در کنار هم تلاش دارند, تا این پروژه بزرگ, ملی و استراتیژیک را با یاری و استعانت خداوند قادرو متعال به کامیابی و موفقیعت برسانند, و در این راستا نقش مهم وارزنده را ایفا نمایند در کناران تیم رهبری شرکت بیات گروپ در طول 13 سال ,تجربه کار در حوزه نفت و گاز مطالعه و تفحص را داشته و از عهده رهبری و مدیریت این پروژه  بزرگ بخوبی بدر امده قابلیت و ظرفیت بهره برداری از فرصت های تازه را در بخش سرمایه گذاری ها روی زمینه های تخنیکی و بازرگانی ,استخراج و استحصال نفت و گاز را دارد, که درسطح منطقه یک تجربه موفق و بینظیر محسوب میگردد.

برای معلومات مزید لطف نموده به وبسایت
مراجعه کنید.: www.SIb.com
ادرس تماس : مانتی سیمون
پست الکترونیکی: [email protected]
12013020400

 شرکت اسکلمبرجر

اسکلمبرجریک شرکت بزرگ , معتبر و پیشتاز بین المللی و منطقه ی در زمینه فراهم نمودن و ارایه خدمات همراه با تکنالوژی عصری و برابر با معیار های پذیرفته شده جهانی در حوزه ی نفت و گاز میباشد, وبرای شرکت ها , سهم داران ,مشتری ها در بخش مدیریت پروژه های بزرگ و ارایه خدمات همراه با مشورت ها و کلیه معلومات و راهنمایی ها در بخش استخراج و استحصال نفت و گاز و ایجاد پیش زمینه ها, و زمینه ها در حوزه استخراج نفت وگاز در سطح جهان کمک و همکاری می نماید.شرکت بیات اسکلمبرجر مصمم است تا از این طریق با شرکت بیات انرژی از طریق عقد قرار داد با این شرکت زمینه کار و اشتغال را برای تعدادی کثیری از مردم ما ,به ویژه اهالی محل در کشور فراهم نماید.

همچنان این شرکت زمینه اشتغال و کار را برای جمع کثیری از ملیت های مختلف که شمار انها به 123000 نفر میرسد ,و متشکل از 140 ملیت مختلف از 180 کشور جهان است ,زمینه کار و اشتغال را مهیا نموده است.شرکت اسکلمبرجر با ارایه خدمات همچون استخراج,استحصال,مطالعه,تولید و بهره برداری در زمینه نفت و گاز تجربه کافی در سطح منطقه و جهان دارد.

مزید بران ,شرکت متذکره در شهر پاریس , هاگ وهاودسن دفتر های مرکزی دارد,عواید و درامدهای هنگفت را که بالغ بر45 بلیون دالر در سال 2013 میشود , بدست اورده است.

برای معلومات مزید لطف نموده به وبسایت
مراجعه کنید.: www.SIb.com
ادرس تماس : مانتی سیمون
پست الکترونیکی: [email protected]
12013020400

Related Posts